• Pre klientov je zabezpečená organizácia dražieb:

  • hnuteľného majetku
  • nehnuteľného majetku
  • podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky
  • vymáhanie pohľadávok a ostatných majetkových práv


  •  
 
  • Naša spoločnosť kladie najväčší dôraz na vysokú odbornosť, kvalitu poskytovaných služieb a najmä spokojnosť našich klientov. Ochrana dôverných informácii a serióznosť konania s klientom, sú našim prvoradým záväzkom voči nemu. Služby sa snažíme poskytovať vždy tak, aby klientom vznikali čo najnižšie náklady. Vždy sa usilujeme maximálne efektívne vyhovieť všetkým predstavám a požiadavkám klienta a zorganizovať dražbu veľmi rýchlo, s cieľom dosiahnuť pre neho čo najväčší zisk.
  •