Služby spoločnosti

 • Aukčný dom, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb:

 • komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách,
 • organizovanie a realizovanie dražieb,
 • uverejňovanie ponuky dražby,
 • informovanie o realizovaní a konaní dražby,
 • dohľad nad rozvrhom výťažku z predaja vecí na dražbe v rámci výkonu aj mimo výkonu rozhodnutia
 • poradenská činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok
 • možnosť odkúpenia pohľadávok
 • Pre klientov je zabezpečená organizácia dobrovoľných dražieb:

 • hnuteľného majetku
 • nehnuteľného majetku
 • podniku alebo jeho časti či organizačnej zložky
 • pohľadávok a ostatných majetkových práv